Privatumo sąlygos

Galioja nuo 2018-05-18

Privatumo sąlygos reguliuoja asmens duomenų tvarkymą ir slapukų naudojimą įmonės „Zehnder Baltics OÜ“ (toliau: „Zehnder Baltics OÜ“) interneto svetainėje https://zehnder.lt (toliau: „svetainė“).

APIBRĖŽIMAI

Asmens duomenų tvarkymas yra bet koks su interneto svetainės lankytojo (toliau vadinamas„lankytoju“) asmens duomenimis atliekamas veiksmas – duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas, taisymas ar naikinimas.
Lankytojai yra visi asmenys, kurie lankosi interneto svetainėje arba perduoda informaciją apie save įmonei „Zehnder Baltic“. Pavyzdžiui, skaito naujienas, užsako produktus arba susisiekia su įmone „Zehnder Baltic“ el. paštu.
Produktai yra visi įmonės „Zehnder Baltic“ siūlomi produktai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Naudodamas interneto svetainę, lankytojas duoda savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo pagal šias Privatumo sąlygas.
„Zehnder Baltics“ interneto svetainėje renka šiuos lankytojų asmens duomenis toliau nurodytais būdais:

 • lankytojo el. pašto adresas – kai lankytojas siunčia elektroninį laišką arba teiraujasi pasiūlymų;
 • lankytojo vardas, pavardė, telefonas ir el. pašto adresas – kai lankytojas pateikia paklausimą arba teiraujasi pasiūlymų;
 • interneto svetainės lankytojų statistika – naudojama „Google Analytics“ paslauga.

Naudodami interneto svetainę ir (arba) pateikdami asmens duomenis įmonei „Zehnder Baltics“, suprantate ir sutinkate, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, „Zehnder Baltics“ rekomenduoja jums nesinaudoti interneto svetaine ir įmonei „Zehnder Baltics“ neteikti jokių asmens duomenų.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

„Zehnder Baltics“ asmens duomenis naudoja lankytojų užklausų atsakymams ir pasiūlymams pateikti, bendravimui su lankytoju ir sąskaitoms pateikti.
„Zehnder Baltics“ interneto svetainės lankymo statistiką naudoja siekdama užtikrinti geresnę vartotojų patirtį ir veiksmingesnę rinkodaros veiklą.
Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti tvarkyti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai būtina paslaugoms teikti.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Trečiasis asmuo yra „Zehnder Baltics“ sutartinis partneris, kuris tvarko asmens duomenis ir kurio produktus ar paslaugas naudodama įmonė „Zehnder Baltics“ lankytojui siūlo savo produktus ir paslaugas.
Įmonė „Zehnder Baltics“ kasdieninėje veikloje naudoja trečiuosius asmenis, kurie:

 • užtikrina el. pašto perdavimo ir administravimo sistemą;
 • talpina interneto svetainę;
 • atlieka interneto svetainės naudojimo statistikos analizę;
 • atlieka socialinė žiniasklaidos naudojimo ir statistikos analizę,
 • naudoja buhalterinės apskaitos programinę įrangą.

Be ankstesniame punkte paminėtų trečiųjų šalių, įmonė „Zehnder Baltics“ perduoda lankytojų asmeninius duomenis savo bendradarbiavimo partneriams. Tik apimtimi, reikalinga lankytojams paslaugoms teikti ir produktams parduoti.
„Zehnder Baltics“ svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių svetaines ir paslaugas, kurios turi savo Privatumo politiką ir (arba) jūsų įrenginyje įdiegtos trečiųjų šalių paslaugos gali suteikti prieigą prie įrenginyje esančio informacijos. „Zehnder Baltics“ rekomenduoja jums atidžiai susipažinti su šių trečiųjų šalių Privatumo politika. „Zehnder Baltics“ neatsako už šių trečiųjų šalių paslaugų teikėjų privatumo praktiką ar turinį.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR APSAUGA

„Zehnder Baltics“ saugo asmeninius duomenis tiek, kiek yra būtina įvykdyti tikslus ar įstatymo reikalavimus. Pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos duomenys yra saugomi 7 metus pasibaigus ataskaitiniams metams.
Įmonė „Zehnder Baltics“ taiko visas protingas tvarkomų asmens duomenų apsaugos priemones. Prieigą prie asmens duomenų tvarkymo ir pakeitimo turi tik įgalioti asmenys ir visų lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi kaip konfidenciali informacija.

NAUDOTOJO TEISĖS

Vartotojas bet kuriuo metu turi teisę:

 • išreikšti norą prieiti prie savo duomenų;
 • reikalauti ištaisyti, papildyti arba, įstatyme numatytomis sąlygomis, pašalinti asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perduoti asmens duomenis.

Norėdamas įgyvendinti savo teises, naudotojas turėtų adresu info.baltics@zehndergroup.com siųsti atitinkamo turinio prašymą.
Norėdamas apriboti slapukų naudojimą, vartotojas savo naršyklės nustatymuose gali padaryti atitinkamas nuostatas.
Jei Vartotojas mano, kad asmens duomenų tvarkymo metu jo teisės buvo pažeistos, jis turi teisę kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją.

SLAPUKAI

„Zehnder Baltics“ interneto svetainė naudoja slapukus, siekdama užtikrinti geresnę vartotojų patirtį, veiksmingesnę rinkodaros veiklą ir rinkti naudojimo statistiką.
Naudodamas „Zehnder Baltics“ interneto svetainę, lankytojas sutinka, kad slapukai būtų naudojami toliau nurodytu būdu.
Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį naršyklė automatiškai išsaugo naudotojo naudojamoje įrangoje. Slapukai gali būti sukuri įvairių paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, „Google“. Slapukai nekelia pavojaus jūsų kompiuteriui.

Yra dviejų tipų slapukai:

 1. Nuolatiniai slapukai, kurie lieka naudotojo kompiuteryje slapukų rinkmenose visam laikui. Jie gali būti naudojami atpažinti nuolatinį interneto svetainės lankytoją ir pritaikyti svetainės turinį lankytojo poreikiams ar statistiniams duomenims rinkti.
 2. Sesijos slapukai yra laikini ir ištrinami, kai lankytojas palieka svetainę ar uždaro savo naršyklę. Sesijos slapukai gali būti naudojami tam tikroms funkcijoms, pavyzdžiui, paslaugoms arba prekėms užsakyti.

Slapukai yra naudojami rinkti informaciją apie svetainės naudojimą, kad svetainė būtų patogesnė lankytojams ir patenkintų jų asmeninius poreikius. Slapukai taip pat padeda rinkti lankytojų statistiką, kuri naudojama įvertinti ir pagerinti svetainės našumą ir suteikia pagrindus veiksmingai rinkodaros veiklai.
Laikoma, kad lankytojas sutinka su slapukais, jeigu jo naršyklės nustatymuose slapukai yra leidžiami. Dažnai naršyklėse pagal nutylėjimą leidžiama slapukus saugoti įrenginyje. Lankytojas savo įrenginyje gali blokuoti slapukus arba juos ištrinti, pakeisdamas tam tikrus nustatymus interneto naršyklėje. Slapukų blokavimas gali turėti įtakos galimybei pasinaudoti interneto svetaine. Instrukcijas apie naršyklės slapukų blokavimą ir atitinkamus nustatymus rasite čia: „Chrome“, „Internet Explorer“.
Lankytojų statistikai rinkti „Zehnder Baltics“ naudoja „Google Analytics“ paslaugas ir renka duomenis apie lankytus svetainės puslapius, apsilankymo laiką, skaičių, naudotus įrenginius, prisijungimo kanalus bei kitus statistinius duomenis.
„Google Analytics“ gali rinkti duomenis apie naudotojų veiklą ir nenaudodama slapukų. Norėdamas užblokuoti „Google Analytics“, lankytojas savo įrenginyje gali įdiegti „Google Analytics“ blokavimo priemonę: „Google Analytics“ blokavimo naršyklės plėtinys.

PRIVATUMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS

„Zehnder Baltics“ pasilieka teisę vienašališkai ir iš anksto nepranešusi pakeisti Privatumo sąlygas su tikslu užtikrinti jų atitiktį įstatymams. Interneto svetainėje visada galima susipažinti su naujausia Privatumo sąlygų versija.
Jeigu turite klausimų apie Privatumo sąlygas ar duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su mumis adresu info.baltics@zehndergroup.com.